Reklamasjon på vinduer

Dersom du opplever feil eller mangler ved vinduene du har fått montert skal dette meldes til Palmgren ved Terje Tjernslien på  e-post: tt@palmgren.as

Ved en eventuell klage er det viktig å opplyse om følgende informasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • Leilighetsnummer
  • Epost
  • Telefonnummer