Balkongdør

Smøring av låsepunkter på balkongdør

Vi mottar en del henvendelser vedrørende trege balkongdører. I følge Palmgren som følger opp disse henvendelsene, skyldes dette i de aller fleste tilfeller manglende smøring av låsepunktene. Disse må smøres jevnlig, og vi minner om at vedlikehold av dører og vinduer er beboers ansvar.

Her videreformidler vi svaret vi har fått fra Fjerdingstad. Dersom du opplever trege balkongdører, forsøk tiltak som beskrevet under. Dersom dette ikke hjelper, ta direkte kontakt med Terje Tjernslien (tt@palmgren.as) hos Palmgren eller Christoffer Rinde (christoffer@fjerdingstad.no), tlf. 32 25 16 07 hos Fjerdingstad.

Informasjon fra Fjerdingstad (leverandør av vinduer og dører)
Det har vist seg å være tørre låskasser som er årsaken til at vrider er veldig hard og lukke. Vi hadde en veldig varm sommer i fjor, som gjorde at beslaget kunne tørke ut. Anbefaler at alle smører 1-2 til ganger i året.
 
Det er 4 smørepunkter på balkongdør. Reilene som det finnes 3 stk. av er hengslet i topp og bunn, her burde det påføres olje, samt på selve skinnen ved vrider er det et lite hull. Dette er inngangen til låskassen og må smøres hvis den blir treg. Ikke vær redd for å benytte for mye olje, det kommer ut i bunn. WD-40 kan benyttes og fås kjøpt i de fleste byggevareutsalg.