Strømleverandør

Hver beboer står fritt til selv å velge strømleverandør.

Hafslund Nett er eneste leverandør av nettleie i Oslo.

Alle kraftleverandører kan tilby én felles faktura for strøm og nettleie. Hafslund Nett har tilrettelagt for gjennomfakturering for strømleverandører som ønsker det.

Borettslaget har automatiske strømmålere og våre beboere slipper derfor å levere månedlig måleravlesning.