Peis eller ildsted

Dersom du ønsker å bytte peis eller vedovn må du søke styret om godkjenning.

Det er ikke tillatt å ha åpent ildsted eller ildsted med flytende brensel.

Søk om bytte av ildsted (elektronisk skjema)

Søk om bytte av ildsted (PDF)

Når ildstedet er satt opp må du sende dokumentasjon på at kontroll er utført av autorisert kontrollør til styret (myrer.borettslag@gmail.com) og til Brann- og redningsetaten