Peis eller ildsted

Dersom du ønsker å bytte peis eller ildsted, må du søke styret om godkjenning.

Det er ikke tillatt å ha åpent ildsted eller ildsted med flytende brensel. Du må også melde ifra til Brann- og redningsetaten om installasjon av nytt ildsted

Når ildstedet er satt opp, må du sende dokumentasjon på at kontroll er utført av autorisert kontrollør til styret (myrer.borettslag@gmail.com) og til Brann- og redningsetaten. Skjemaet finner du i lenken til Brann- og redningsetaten over. 

Dette skjemaet bruker du til å melde fra til styret om at du ønsker å bytte eller sette opp nytt ildsted: Søknad om bytte av ildsted (PDF)