Oppussing

Vedlikehold av leiligheten er beboerens ansvar og kan gjøres etter eget behov og ønske, men bygningsmessige endringer må det søkes tillatelse om hos styret. Dette gjelder hvis du for eksempel vil rive eller flytte vegger.

Det er ikke lov å starte oppussing som medfører bygningsmessige endringer, uten godkjennelse fra styret. Dette må du planlegge inn i oppussingsarbeidet ditt.

Styret må ha dokumentasjon, inkludert planskisse, fra kvalifiserte fagfolk. Dette sendes til styret på e-post myrer.borettslag@gmail.com eller legges i styrets postkasse i Kurveien 40.

Du som skal pusse opp leiligheten din må være klar over dette:

Kjøkken
Vi anbefaler ikke å flytte kjøkkenet. Dette hovedsaklig på grunn av støy og ventilasjon.

Avtrekksvifte
Det er ikke tillatt å montere utgående avtrekksvifte, verken til innebygde ventilasjonsrør, eller ut gjennom utgående ventiler. Avtrekksvifte med kullfilter kan monteres.

Ildsted
Dersom du ønsker å bytte peis, må du søke styret om godkjenning. Det er ikke tillatt å ha åpent ildsted eller ildsted med flytende brensel. Du må også melde ifra til Brann- og redningsetaten om installasjon av nytt ildsted.

Søknad om bytte av ildsted (PDF)

VIKTIG!
Støyende oppussingsarbeider og reparasjonsarbeider (banking, bruk av drill m.m) skal ikke forekomme etter kl. 20.00 på hverdager, i tidsrommet lørdag kl. 17.00 til mandag kl. 07.00 eller på helligdager. Ved oppussing og annet støyende arbeid skal andelseier sørge for nabovarsel i egen og tilstøtende oppgang med kort beskrivelse av omfang, varighet, arbeidstid samt kontaktinfo til den ansvarlige.