Komprimatoren

Hva kan kastes? Når kan det kastes? 28. mai vil det være anledning til å levere inn farlig avfall og småelektrisk.

Komprimatoren er åpen fra kl. 18–19 på følgende datoer:

  • 9. juli
  • 27. august
  • 8. september
  • 22. september

Komprimatoren står ved vaktmesterens garasje bak Kurveien 37-43, og vil betjenes av vaktmester på oppsatte tidspunkt gjennom hele året.

Det meste kan kastes i komprimatoren, men farlig avfall som inneholder helse- og
miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser,
lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler må leveres på en
miljøstasjon. Det samme gjelder elektriske artikler, bildekk og madrasser.

NB! Det er ikke tillatt å kaste avfall i sorte søppelsekker. 

Det er ikke anledning til å sette fra seg avfall ved siden av komprimatoren utenfor åpningstid. Komprimatoren skal kun betjenes av vaktmesteren.

Spørsmål om komprimatoren og kasting av avfall kan rettes til driftsleder Atle Grønmyr i
arbeidstiden.

TRANSPORTVOGNER
Borettslaget har kjøpt inn to transportvogner som beboerne kan låne for å frakte større gjenstander til komprimatoren. Vognene kan hentes ved komprimatoren i åpningstiden.