Komprimatoren

Hva kan kastes? Når kan det kastes?

Komprimatoren vil være stengt ut 2020.

Komprimatoren er åpen fra kl. 18–19 på følgende datoer:

2021

  • 7. og 21. januar
  • 4. og 8. februar
  • 4. og 18. mars
  • 8. og 22. april
  • 6., 12. og 26. mai
  • 3. og 17. juni
  • 1. juli

Komprimatoren står ved vaktmesterens garasje bak Kurveien 37-43, og vil betjenes av vaktmester på oppsatte tidspunkt gjennom hele året.

Det meste kan kastes i komprimatoren, men farlig avfall som inneholder helse- og
miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser,
lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler må leveres på en
miljøstasjon. Det samme gjelder elektriske artikler, bildekk og madrasser.

NB! Det er ikke tillatt å kaste avfall i sorte søppelsekker. 

Det er ikke anledning til å sette fra seg avfall ved siden av komprimatoren utenfor åpningstid. Komprimatoren skal kun betjenes av vaktmesteren.

Spørsmål om komprimatoren og kasting av avfall kan rettes til driftsleder Atle Grønmyr i
arbeidstiden.

TRANSPORTVOGNER
Borettslaget har kjøpt inn to transportvogner som beboerne kan låne for å frakte større gjenstander til komprimatoren. Vognene kan hentes ved komprimatoren i åpningstiden.