Komprimator

Hva kan kastes? Når kan det kastes?

Komprimatoren står ved vaktmesterens garasje bak Kurveien 37-43, og vil betjenes av vaktmester på oppsatte tidspunkt gjennom hele året.

Det meste kan kastes i komprimatoren, men farlig avfall som inneholder helse- og
miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser,
lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler må leveres på en
miljøstasjon. Det samme gjelder elektriske artikler, bildekk og madrasser. Det er ikke lov til
å sette fra seg avfall ved siden av komprimatoren utenfor åpningstid. Komprimatoren skal
kun betjenes av vaktmesteren.

Åpningstider juni – august:

  • onsdag 12.6 kl. 18:00-20:00
  • søndag 30.6 kl. 13:00-14:00
  • torsdag 11.7 kl. 18:00-19:00
  • torsdag 25.7 kl. 18.00-19.00
  • onsdag 14.8 kl. 18.00-19.00
  • onsdag 28.8 kl. 18.00-19.00

Åpningstider for høsten kommer senere.

Spørsmål om komprimatoren og kasting av avfall kan rettes til driftsleder Atle Grønmyr i
arbeidstiden.

TRANSPORTVOGNER
Borettslaget har kjøpt inn to transportvogner som beboerne kan låne for å frakte større gjenstander til komprimatoren. Vognene kan hentes ved komprimatoren i åpningstiden.