Garasjer og parkeringsplasser

Myrer Borettslag har 71 garasjeplasser (garasjelag 3) og 58 biloppstillingsplasser. Garasjene med rødmalte dører tilhører Myrer Borettslag. I tillegg er det mulig å leie garasjeplass av garasjelag 1 og 2 som er organisert med egne styrer og egne styreledere (se kontaktinformasjon nederst på siden).

Priser og betingelser i garasjelag 3

Ønsker du å stå på venteliste for garasjeplass i garasjelag 3 eller biloppstillingsplass, henvender du deg per e-post til vaktmester driftsleder.myrerborettslag@gmail.com
Alle henvendelser vedrørende garasje eller biloppstillingsplass må skje skriftlig og av beboer selv (ikke via andre som f.eks. megler).

Oppgi følgende opplysninger:

NB! Når vaktmester har mottatt din henvendelse og satt deg opp på ventelisten, vil du motta en bekreftelse per e-post. Dersom du ikke mottar en bekreftelse må du ta kontakt per telefon.

Se ventelisten for garasjeplass (oppdatert per august 2020)

Garasjer:
Når du blir tildelt garasjeplass betaler du kr 1.360,– i administrasjonsgebyr til Obos og kr 8.500,– i innskudd til garasjelaget. Leien er deretter kr 190,- per måned. Innskuddet tilbakebetales når garasjen sies opp.

Garasjeplass i garasjelag 3 følger ikke leiligheten og må frigjøres når du flytter fra leiligheten. Det er 1 måneds oppsigelse på garasjeplassen.

Vær oppmerksom på at beboere som leier garasje av borettslaget ikke har anledning til montering/endring av elektrisk anlegg eller andre endringer (f. eks. løse vegger), uten godkjenning fra styret. Dette innebærer at beboere som ønsker å lade el-bil i garasjen sin, må søke styret om dette. Det må legges opp egen kurs og egen måler per ladepunkt. Arbeidet må utføres av autorisert elektriker, og bekostes av beboer selv.

Borettslaget/styret vil ikke være erstatningspliktig for utstyr som er bekostet og/eller montert av beboer, dersom garasjeanlegget i fremtiden blir gjenstand for rehabilitering eller omregulering.

Biloppstillingsplass:
Når du blir tildelt biloppstillingsplass betaler du kr 680,– i administrasjonsgebyr til Obos. Leien er deretter kr 51,- per måned.

Biloppstillingsplassen følger ikke leiligheten og må frigjøres når du flytter fra leiligheten. Det er 1 måneds oppsigelse på biloppstillingsplassen.

Garasjelag 1 og 2

Garasjelag 1 og garasjelag 2 er organisert med egne styrer og egne styreledere.

Garasjelag 1
Disponerer 41 garasjeplasser, hvorav 8 plasser er litt større enn de andre.
Leder/kontaktperson for garasjelag 1 er Knut Henning Braaten, Kurveien 34.
Telefon: 930 97 555 • E-post: knutbraaten@msn.com 

Garasjelag 2
Disponerer 29 garasjeplasser.
Leder/kontaktperson for garasjelag 2 er Alf Skjørten, Nordstjerneveien 10, 0494 Oslo.
Telefon: 22 22 75 04 • E-post: askjoett@online.no