Garasjer og parkeringsplasser

Myrer Borettslag har 71 garasjeplasser (garasjelag 3) og 58 biloppstillingsplasser. Garasjene med rødmalte dører tilhører Myrer Borettslag. I tillegg er det mulig å leie garasjeplass av garasjelag 1 og 2 som er organisert med egne styrer og egne styreledere (se kontaktinformasjon nederst på siden).

Priser og betingelser i garasjelag 3

Ønsker du å stå på venteliste for garasjeplass i garasjelag 3 eller biloppstillingsplass, henvender du deg per e-post til vaktmester driftsleder.myrerborettslag@gmail.com
Alle henvendelser vedrørende garasje eller biloppstillingsplass må skje skriftlig og av beboer selv (ikke via andre som f.eks. megler).

NB! Når vaktmester har mottatt din henvendelse og satt deg opp på ventelisten, vil du motta en bekreftelse per e-post. Dersom du ikke mottar en bekreftelse må du ta kontakt per telefon.

Se ventelisten for garasjeplass (oppdatert per desember 2019)

Garasjer:
Når du blir tildelt garasjeplass betaler du kr 1.360,– i administrasjonsgebyr til Obos og kr 8.500,– i innskudd til garasjelaget. Leien er deretter kr 190,- per måned. Innskuddet tilbakebetales når garasjen sies opp.

Garasjeplass i garasjelag 3 følger ikke leiligheten og må frigjøres når du flytter fra leiligheten. Det er 1 måneds oppsigelse på garasjeplassen.

Vær oppmerksom på at beboere som leier garasje av borettslaget ikke har anledning til montering/endring av elektrisk anlegg eller andre endringer (f. eks. løse vegger), uten godkjenning fra styret. Dette innebærer at beboere som ønsker å lade el-bil i garasjen sin, må søke styret om dette. Det må legges opp egen kurs og egen måler per ladepunkt. Arbeidet må utføres av autorisert elektriker, og bekostes av beboer selv.

Borettslaget/styret vil ikke være erstatningspliktig for utstyr som er bekostet og/eller montert av beboer, dersom garasjeanlegget i fremtiden blir gjenstand for rehabilitering eller omregulering.

Biloppstillingsplass:
Når du blir tildelt biloppstillingsplass betaler du kr 680,– i administrasjonsgebyr til Obos. Leien er deretter kr 51,- per måned.

Biloppstillingsplassen følger ikke leiligheten og må frigjøres når du flytter fra leiligheten. Det er 1 måneds oppsigelse på biloppstillingsplassen.

Garasjelag 1 og 2

Garasjelag 1 og garasjelag 2 er organisert med egne styrer og egne styreledere.

Garasjelag 1
Disponerer 41 garasjeplasser, hvorav 8 plasser er litt større enn de andre.
Leder/kontaktperson for garasjelag 1 er Anders Bjelkerud, Tonsenveien 9C, 0587 Oslo.
Telefon: 900 83 893 • anders@bjelkerud.no

Garasjelag 2
Disponerer 29 garasjeplasser.
Leder/kontaktperson for garasjelag 2 er Alf Skjørten, Nordstjerneveien 10, 0494 Oslo.
Telefon: 22 22 75 04 • E-post: askjoett@online.no