Brannsikkerhet

Det er viktig at alle beboere setter seg godt inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerheten i borettslaget.

Røykvarsler og brannslukningsapparat
Ved innflytting er det viktig å påse at leiligheten er utstyrt med røykvarsler og brannslukkingsapparat. Det er beboers ansvar å påse at røykvarsler og brannslukkingsapparat befinner seg i leiligheten når du overtar den. Dette utstyret er installert av borettslaget i hver leilighet, og skal ikke fjernes. Det er tidligere eier som er ansvarlig for at både røykvarsler og brannslukkingsapparat finnes i leiligheten.

Borettslaget har inngått avtale med norsk brannvern som årlig har en gjennomgang av alt utstyr i våre leiligheter. I tillegg har vi røykvarslere installert i alle fellesrom tilknyttet en oppslagtavle ved inngangsdørene. De er ikke tilknyttet brannvesenet. Ved spørsmål og feil vennligst ta kontakt med vaktmester.

Trappeoppgangen
Trappeoppgangen er rømningsvei! Av hensyn til brannsikkerheten er det ikke tillatt å oppbevare eiendeler i trappeoppgangen. Dette gjelder også utenfor hver enkelt beboers inngangsdør (f.eks sko/skostativ, søppel etc.).

Oppbevaring av gjenstander i trappeoppgangen reduserer fremkommeligheten ved rømning og kan forårsake farlig røykutvikling ved brann.

Under trappa
Av hensyn til brannsikkerheten er det ikke tillatt å oppbevare eiendeler under trappa. Brennbare gjenstander som oppbevares under trappa kan forårsake farlig røykutvikling ved brann.

Vaktmester har myndighet til å flytte gjenstander fra trappeoppgangen og under trappa til fellesrom i kjelleren.