Opplever du kondens på vinduene dine?

Her kan du lese om hvorfor noen opplever å få kondens på vinduene, og hva man kan gjøre for å unngå dette problemet.

Mulige årsaker til kondens

  • Lukkede ventiler på vinduene (vinduer med støydempende glass har ikke ventil)
  • Lukkede ventiler på kjøkken og bad.
  • Klesvask eller klestørk i leiligheten?
  • Bruk av luftfukter.

I​​​​​​nnvendig kondens
Vindusrutene er vanligvis det kjøligste punktet i et rom og ofte kan betingelsene være slik at det dannes kondens på disse. Årsaken til dette problemet er som regel å finne i boligens inneklima. 

Duggdannelse kan avhjelpes ved lav romfuktighet, god ventilasjon og gjennon regelmessige utluftninger. Dette er viktig i rom hvor det er mange mennesker og/eller planter, samt der hvor det foregår koking og vasking. 

I kalde perioder er det viktig med oppstigende varmluft på innsiden av glasset i form av en varmekilde under glasset. Uten varmekilde under vinduet, vil luften falle ned langs vindusflaten, og bidra til nedkjøling av glasset og luften nær glasset. Dette skaper ideelle forhold til kondens. 

Kondens mellom glassene
Oppstår dette problemet skyldes dette utetthet i forseglingen rundt glassene og ruten må skiftes. Oppstår dette i garantitiden er det en reklamasjon. 

Utvendig kondens
Risikoen for dugg er størst i høst- og vintermånedene og i perioden fra midnatt til morgen. Når solen varmer opp luften vil duggen forsvinne fordi temperaturen stiger. Utvendig kondens på vindusruter meget sjelden og kan være betinget av flere faktorer.

Med de høyisolerende, energisparende, isolerruter som innfrir de nye kravene. Kan vi i noen få tilfeller få det omvendte problemet; at glassrutene dugger på utsiden. Selv om dette for noen kan være irriterende, er fordelene så store at de bør brukes i størst mulig grad. Igjen er det miljøet vi må ta hensyn til. Fyrer vi mindre innebærer dette mindre utslipp, mindre forurensning, og reduserte fyringskostnader. Men kanskje like viktig er det at vi får et godt innemiljø. Trekk fra vinduet blir borte, og vi får det langt mer komfortabelt. 

Har vinduet liten mulighet til å stråle fritt mot himmelen, vil risikoen for utvendig kondens bli redusert. Avskjerming kan f.eks være takutstikk, markiser overliggende balkonger, omkringliggende vegetasjon, bebyggelse osv. Er vinduene tilbaketrukket og ikke i ytterkant med veggen, vil det også fungere som en avskjering og redusere risikoen for kondens.

Les mer her: Glass og fasadeforeningen (pdf)