Rehabilitering og større vedlikehold

Det har blitt gjennomført en rekke prosjekter i forbindelse med vedlikehold og rehabilitering. Her følger en kortfattet oppsummering:

2017-2018 Utskifting av alle vinduer og balkongdører

2010-2011 – Våtromsrehabilitering med utskiftning av innvendige vann- og avløpsrør og oppgradering av våtrommene.

2008 – Endring av leverandør, kabelsignalanlegg. Canal Digital overtar etter Get som leverandør av kabelsignaltjenester og borettslagets leiligheter utstyres med digital TV dekoder.

2007 – Dørautomatikk ble påmontert alle ytterdører.

2006 – Ventilasjon i alle leiligheter ble renset.

2005-2006 – Oppussing av trappeoppgangene og fellesvaskeriene med oppstart i 2005 og sluttført i 2006.

2005 – Oppgradering av utearealene etter rehabilitering, sluttført 2005.

2001 – Fellesmåling av strøm.

2001-2003 – Omfattende rehabilitering med nye isolerte fasader og nye balkonger.

2000 – Kabelanlegget oppgradert

1997 – Lekeplassene rehabilitert og oppgradert i henhold til nye forskrifter.

1995 – Borettslagets elektriske anlegg ble rehabilitert. Arbeidet omfattet også elektriske anlegg inne i leilighetene.

1995-1996 Bunn- og uttrekksledninger. Noen er tidligere byttet på grunn av vannlekkasjer, i tillegg ble en del skiftet i 1986 i forbindelse med pålegg om å koble septiktankene fra. De fleste bunn- og utrekksledninger i borettslaget er dermed skiftet.

1989 – Balkonger, gangbalkonger og baldakiner over inngangspartiene ble rehabilitert. Kabelanlegget - både eksternt og internt - ble skiftet.1988 Nye entredører og låser i leilighetene

1987 – Avstengingskranene ble skiftet

1987-1994 – Omlegg av takene