Innstilling fra Valgkomiteen

Presentasjon av kandidatene

Innstilling fra Valgkomiteen
Valgkomiteen har vært opptatt av få en best mulig sammensetning i styret, både når det gjelder utfyllende kompetanse, personlige egenskaper, interesser og motivasjon. Samtidig har vi lagt vekt på kjønnsbalanse og alderssammensetning.
 
Vi har snakket med samtlige styremedlemmer, nåværende leder og varamedlemmer, og kartlagt deres kompetanse. Samtidig har vi hørt med hver enkelt hvilken ytterligere kompetanse de har savnet i perioden som har vært, og som det kan være behov for fremover. Vi har også hatt samtaler med samtlige som har vært interessert i styreverv.

Ut fra en helhetsvurdering har vi kommet frem til følgende innstilling: 

  • Styreleder (2 år): Anne Brobakken
  • Styremedlem (2 år): Stig Flø
  • Styremedlem (2 år): Mari Sandvold
  • Styremedlem (1 år): Helle Dahlerud (1 år, erstatter Lars)
  • Varamedlem (1 år): Marianne Grønmyr
  • Varamedlem (1 år): Anita Schei

Under følger en presentasjon av kandidatene:
 
Anne Brobakken
Jeg har bodd i borettslaget i 19 år. Har mer enn 20 års organisasjonserfaring. Satt i styret i Keyserløkka borettslag før jeg flyttet til Kjelsås. Var styreleder i Myrer borettslag i perioden 2006-2008, og fikk utrettet mye.

Mitt hovedfokus vil være:
Sørge for at vi til enhver tid har de beste samarbeidsavtalene i markedet og ikke minst den beste renten på de store lånene våre. Målsettingen med dette er å holde fellesutgiftene så lave som mulig. I tillegg er jeg veldig opptatt av at vi opprettholder et godt bomiljø, tar best mulig vare på grøntområdene våre og ikke minst at det er god informasjon ut til beboerne.

Jeg er en person som liker å ha ansvar og er alltid veldig engasjert i det jeg holder på med.

Til daglig jobber jeg som PA for en ledergruppe i Equinor.

Stig Flø
43 år, samboer og, sammen, foreldre til en 17 åring. Har hittil vært en av varamedlemmene i styret. Dette har gitt et innblikk i prosessene og skapt et ønske om å være mer deltagende. Til daglig sitter jeg i ledergruppen i et firma som omsetter for rundt 150 mill per år. Rollen min er leder for kvalitet- og IT-utvikling. Styrkene mine, som vil komme styret til gode er strukturering av informasjon og klarsyn med tanke på hva som er viktigst å ta tak i. Prioritering av oppgaver er en viktig del av IT-utvikling. For meg er det viktig at borettslaget blir vedlikeholdt på en fornuftig og god måte som sikrer verdiene til alle andelseierne. At vi har en god økonomistyring som legger til rette for at vi kan ta noe løft uten å måtte øke gjelden. Og at det legges til rette for at initiativer som øker trivselen
 
Mari Sandvold
Alder: 45 år
Sivilstatus: Gift, to barn
Antall år bodd i Myrer Borettslag: 12 år
Yrke: Medieviter
Jobber som: Daglig leder og redaktør for en pasientforening
Tidligere jobbet som sekretariatsleder, digital redaktør og prosjektleder
Verv: Medlem av fagutvalget ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, 2000-2002
Hovedtillitsvalgt i Det Norske Samlaget, 2009-2012
Hovedtillitsvalgt i Fagbokforlaget, avdeling Oslo, 2012-2013
Styreleder i Myrer Borettslag i to perioder, 2016-2020
Frivillig i Oslo Røde Kors, flyktningguide (2013-2014) og besøksvenn (2013-d.d.)
+ tillitsverv i andre frivillige organisasjoner
Interesser: Foto, klassisk arkeologi, hengekøyeturer
Som styreleder/styremedlem i Myrer Borettslag opptatt av: Forsvarlig og langsiktig vedlikeholdsplan av bygningsmasser og uteområder, sosialt samhold (juletrefest, julegrantenning, fellesarrangement på grillplassen)

Helle Dahlerud
Jeg har bodd i borettslaget siden 2015, i Kurveien 43. Jeg er utdannet økonom. Etter 3 år som regnskapssjef for Kjøpmannsregnskap i REMA 1000 Norge AS, har jeg siden mai jobbet som Senior Accountant i Scatec Solar ASA. Jeg er opptatt av grøntområdene og mulighetene for å utvikle disse videre. Jeg ønsker en plass i styret for å fremme effektiv og god drift der prosessene er åpne og tilgjengelige for beboerne.

Marianne Grønmyr (51 år)
Arbeid: Justervesenet (31 år) økonomi konsulent         
Tillitsverv: Nestleder Norsk Tjenestemannslag avd 2-51 (5 år)
Annet: verneombud (4 år)
Vara i styret i flere år. Selv om mine oppgaver er begrenset da jeg er vara, har jeg vært med på å arrangere juletrefester, julegrantenning, grilling o.l som ikke andre har ønsket å være med på. Jeg har også hjulpet til med å forfatte og lese korrektur på infoskriv o.l. Er systematisk, nøyaktig og pliktoppfyllende.  

Anita Schei, er 58 år og har bodd i dette flotte borettslaget i 4 år. Har vært vara i ett år og styremedlem i 2 år.
Jeg jobber som mekler og har tidligere erfaring fra flere forskjellige yrker.
Dette synes jeg er viktig å bidra med i styret:
- Bruke tid på riktige valg og benytte hensiktsmessige løsninger vedrørende vedlikehold.
- Involvere og informere beboere der det lar seg gjennomføre og er hensiktsmessig.
- Trivsel, estetikk og ivaretakelse av borettslaget.