Oppgradering av grøntområdene

Oppgradering av grøntområdene startet etter planen sommeren 2014. Etter delvis gjennomføring ble noe satt på vent på grunn av det store vedlikeholdsprosjektet med utskifting av vinduer i borettslagets 408 leiligheter.

Etter ønske fra beboere har følgende blitt gjennomført på våre uteområder:

  • Det ble gitt støtte fra OBOS til å etablere 12 frukttrær og 100 bærbusker, buskene ble plantet på dugnad i sommer. Beplantningen er samlet på to hovedområder: Bak Kanvas barnehage og bak Kurveien 37-43. Mindre bærgrupper er plassert rundt omkring. Frukttrærne ble plantet av gartner, og står ved Myrerveien 17/25. Styret bidrar med 12 frukttrær og blomstereng som blir etablert i starten av neste sesong. 
  • Ved grillplassen ble det plantet jordbær i krukker og spiselige urter i plantekassene.
  • Det er avsatt plass og etablert noen dyrkekasser på de nevnte hovedområdene samt på et lite område ved Nordstjerneveien 11-13. Interesserte kan ta kontakt med Hagelaget, hvis det er fullt lages det venteliste. Pallekarmer, jord og så videre bekostes av beboer selv.

Grøntromskomiteen og Myrer Hagelag er nå slått sammen til en gruppe. Hagelaget er i gang med system for medlemskap, regler for dyrkekasser og så videre. Tanken er at alle kan være med som passive eller aktive medlemmer. Det finnes en Facebook side for Myrer Hagelag, den heter «Dyrk! Myrer borettslag». Kontaktperson i Hagelaget er Elyzabeth Wild: elyzabethwild@gmail.com

Med vennlig hilsen
Styret i Myrer Borettslag