Infoskriv september 2017

Grøntromskomité
Grøntromskomitéen er godt i gang med arbeidet sitt. Eget skriv med spørreskjema vedrørende gjenbruk av tidligere tørkeburplasser blir hengt opp i alle oppganger, samt sendt på mail til blokktillitsvalgt. I tillegg er det satt i gang en del arbeid med generelt vedlikehold.

MC-parkeringsplassen og el-ladestasjoner
Det er kun i sommerhalvåret, fra 15. april til 15. oktober, at det er gratis MC-parkering på biloppstillingsplassen ved Myrerskogveien 26-28. Denne parkeringsplassen blir brukt til snødeponi, og alle mopeder og motorsykler må være flyttet til den 15. oktober. I oktober vil også ladestasjonen for el-biler bli installert der siloen sto tidligere, ved den store lekeplassen. Egne retningslinjer vil bli lagt ut på hjemmesida, og det vil også komme skilt ved ladestasjonen.

Bruk av søppelbrønner og andre søppelkasser
Samtlige søppelbrønner på borettslagets område har blitt slamsugd. Det er viktig at alle søppelposer knytes godt igjen med dobbeltknute, og at pappesker brettes sammen. Det skal ikke kastes husholdningssøppel i de åpne søppelkassene på borettslagets område, ei heller i søppelkassene til nabosameiene. Hvis det kastes feil i sistnevnte søppelkasser, må nabosameiene betale gebyr til renovasjonsetaten.

Fra infoskriv på papir til digitale nyhetsbrev
Styret ønsker å kutte ned på mengden papir som skrives ut. Heretter vil de månedlige infoskrivene kun bli lagt ut på hjemmesida vår, samt hengt opp på innsiden av utgangsdørene i hver oppgang. Ønsker du å få tilsendt infoskrivene på e-post, så meld deg på nyhetsbrevet vårt på hjemmesida. Varsel om husleieøkning, innkalling til generalforsamling og annen vesentlig informasjon, vil fremdeles komme som papirversjoner i samtlige postkasser.

Nye skumapparater fra Norsk Brannvern
Norsk Brannvern er ferdig med kontrollrunden sin. De som ikke fikk satt ut det gamle skumapparatet sitt, kan levere det inn til driftsleder, og hente nytt på vaktmesterkontoret (hver tirsdag mellom kl. 07:00-09:00). Skulle det være feil på de nye batteriene i røykvarslerne, så ta med de gamle batteriene og hent nye på vaktmesterkontoret.

Styret ønsker å minne om følgende:
Arbeidstiden til driftsleder er 07:00 til 15:00 mandag-fredag. Vennligst ikke ring utenom arbeidstiden, så fremt det ikke er vannlekkasje eller andre nødstilfeller. Kriminelle hendelser skal alltid meldes inn til politiet. Kjøp av vaskerikort, nøkler osv., skjer hver tirsdag mellom kl. 07:00-09:00 på vaktmesterkontoret i Nordstjerneveien 11.