Infoskriv september 2016

Dette har skjedd i løpet av sommeren:

  • Den første sosiale sonen har kommet mellom Kurveien 40 og 50. Bord og benker er snart på plass. Hyggelig at så mange allerede har begynt å ta grillplassen i bruk. Retningslinjer for bruk ligger på hjemmesida vår under Praktisk info og Grill.
  • På lekeplassen har vi fått to nye balanse-apparater, samt flere matter.
  • Parkeringsplassen ved siden av lekeplassen har fått ny asfalt samt ny oppstreking.

 
Denne høsten er det:

  • Befaringsrunde i utvalgte leiligheter for å se på vinduer og balkongdører. Leilighetene som får besøk har fått egne skriv. I tillegg til representanter fra OBOS Prosjekt vil også styreleder være med på befaringsrunden.
  • Norsk Brannvern gjennomfører sin årlige besøksrunde, se eget infoskriv. Det er viktig at de beboere som mangler skumapparat og/eller varsler henter dette på vaktmesterkontoret i Nordstjerneveien 11 (tirsdager mellom 7:00 og 9:00).

 
Styret har noen viktige beskjeder når det gjelder fellesvaskeriet:

  • Det er ikke lov å justere temperaturen på ovnene i fellesvaskeriene, ei heller ta med og koble til egen ovn.
  • Kjøp og påfyll av vaskerikort skjer på vaktmesterkontoret i Nordstjerneveien 11 hver tirsdag mellom 7:00 og 9:00. Vennligst kun betal med sedler.

Ellers minner vi om følgende:

  • Ikke slipp inn uvedkommende som ringer på nede. Hvis det er fagfolk som må ha tilgang til leiligheten din, vil styret informere om dette i egne skriv til beboerne.
  • Husk at reklamasjonsfristen for våtromsprosjektet går ut 1. februar 2017. Meld eventuelle saker direkte inn til styret.
  • Husk at alle henvendelser til vaktmesterne må være i arbeidstida deres, mandag til fredag fra 7:00 til 15:00.

Med vennlig hilsen
Styret