Infoskriv oktober 2016

Vinduer/balkongdører

Styret går gjennom tilstandsrapporten fra OBOS Prosjekt, og vi vurderer nødvendige tiltak. Mer info kommer. I mellomtiden kan beboere med ødelagte barnesikringer på vinduene kjøpe CRC spray, såkalt verktøykasse på boks, og smøre på barnesikringene.
 
Brannsikkerhet

Alle som ikke har røykvarsler på stua, kan hente dette på vaktmesterkontoret i Nordstjerneveien 11, på tirsdager mellom kl. 7:00 og 9:00.

Det er ikke lov å oppbevare verken barnevogner, sykler, skostativ eller annet ute i trapperommet. Fellesarealene i kjeller og på loft skal heller ikke brukes som lagringsplass. Bildekk, papp, møbler osv. skal lagres i bodene. Dette er viktig med tanke på brannsikkerhet, og noe styret blir pålagt å rydde opp i.

Våtromsprosjektet og garantifristen

Hvis det fremdeles er beboere som ikke har meldt inn saker, så benytt vedlagte skjema. Dette bes returnert innen 31. oktober 2016. OBOS/AF vil deretter samle opp og besøke de leilighetene det er behov for.

Styret informerer om følgende:

Vaktmestersituasjonen

Vaktmester Espen Rosén Olsen har sagt opp stillingen sin, og han har sin siste arbeidsdag fredag 14. oktober. Styret har ansatt Ray Sandholm på korttidskontrakt i perioden 15. oktober 2016 til 15. april 2017. Ray er ellers i året ansatt i firmaet Uterom. Styret evaluerer vintersesongen til våren og avklarer permanent vaktmestersituasjon.

Søppeltømming

Oslo kommune og Renovasjonsetaten opplever oppstartsproblemer i forbindelse med ny transportør av husholdningsavfallet. Vi oppfordrer så langt det er mulig å ikke plassere søppelposer ved siden av søppelbrønnene, heller ikke papir. Søppelposene tiltrekker seg fugler og skadedyr.

Fjerning av tørkebur

Tørkeburene er gamle, svært lite brukt og i ferd med å ruste opp. Pga. sikkerhet har styret vedtatt å fjerne tørkeburene. Dette vil gjøres utover høsten.

Styret vil gjerne minne om følgende:

Vi har økende problemer med tette avløpsrør. Kast derfor KUN dopapir i toalettet. Uvedkommende ting kan forårsake tilstopping av avløpsrørene. Dette gjelder også matfett. La det stivne og kast i matavfallsposene.
 
Med vennlig hilsen
Styret