Infoskriv nr. 2 september 2016

Tilstandsvurdering vinduer og balkongdører
 

OBOS Prosjekt har vært på befaring og har følgende viktige beskjeder til alle beboere:

  • På samtlige vinduer som ble befart, er svingfunksjonen svært dårlig. Det må benyttes makt for å vri vinduene rundt. OBOS oppfordrer ikke til å snu vinduene, eller være meget forsiktige. Feil maktbrukt kan føre til skader.
  • Mange vinduer har defekte barnesikringer. Disse skal hektes fast av seg selv når vinduet åpnes.
  • Hold til- og fraluftsventiler åpne. Dette er viktig for å holde luftfuktigheten nede. Innvendig kondensering og høy luftfuktighet kan føre til skader og oppleves ubehagelig. Ved matlaging, dusjing og klestørking bør det luftes ordentlig, slik at varm fuktig luft ventileres ut, og tørr frisk luft tilføres.
  • Styret går gjennom tilstandsrapporten og vurdere nødvendige tiltak. Mer info kommer.

Brannsikkerhet

Norsk Brannvern har vært på besøksrunde, og siden sist har det kommet ny forskrift om brannforebygging med nye krav til antall røykvarslere. Styret venter på sluttrapport fra Norsk Brannvern. Denne vil vi følge nøye opp med tanke på mangler. Mer info kommer.

Myrerjordet

Styret har bedt Bymiljøetaten om informasjon, og de kan fortelle følgende:
Det har kommet en sandbane med håndballmål borte ved Spar.
Det settes opp treningsapparater (i samarbeid med kommunens pilotprosjekt Alders- og demensvennlig by), i tillegg til benker langs rundløypa på området. Apparatene vil kunne benyttes av alle som ønsker å bruke dem, og skal i seg selv ikke generere noe særlig støy . Det er formell åpning under avviklingen av «Rullatorløpet» 27.sept.
Det etableres i tillegg en boccia-/petanque bane mellom kunstgressbanen og Myrer Omsorg+ i Hareveien, som også alle vil ha tilgang til å bruke.

Stenging av toaletter på fellesvaskeriene

Toalettene som er i forbindelse med fellesvaskeriene er i dårlig forfatning og vil på sikt bli fjernet. I første fase stenges toalettene i Kurveien 36, 41, 48 og Myrerskogveien 15.

Fortsatt god høst!
 
Med vennlig hilsen
Styret