Infoskriv nr. 2 april 2017

Dugnad
Da er det igjen tid for den årlige dugnaden i borettslaget. Torsdag 4. mai til mandag 15. mai vil containere stå på følgende steder:

  • Myrerveien 15 – 25
  • Nordstjerneveien ved trafo
  • Kurveien 60 – 52 – 42 – 26
  • Myrerskogveien 26 ved innkjøringen

 

Styret ønsker å minne om følgende:

  • I containerne er det ikke anledning til å kaste elektriske artikler, bildekk, maling eller farlig avfall. Borettslaget har tidligere år måttet betale flere titalls tusen i bøter for slik feilsortering. Farlig avfall skal leveres til gjenbruksstasjoner.
  • Dersom en container er full, benytt en annen eller vent til denne blir tømt, dette gjøres fortløpende. Ting som blir satt utenfor containeren blir ikke tatt med av de som henter disse. Det er vår vaktmester som må rydde opp og fjerne gjenstandene.

Henting av lopper
Styret har inngått et samarbeid med Kjelsås Skoles Musikkorps om henting av «lopper» torsdag 4. mai mellom kl. 18-22. De tingene du vil gi til loppemarkedet setter du utenfor containeren. Det er viktig at det som settes ut til musikkorpset er brukbare lopper. Eventuell opprydding for å kaste søppel tilbake i containeren er tidkrevende. Kjelsås Skoles Musikkorps tar ikke imot hvitevarer, senger, madrasser og gamle TVer.

Blokktillitsvalgte
Det skal være blokktillitsvalgt i alle blokkene (gjelder for to oppganger). Styret ønsker at oppgangene blir enige om hvem som skal være deres blokktillitsvalgt. Liste med oversikt over blokkene og tilhørende oppganger blir hengt opp på oppslagstavlene i alle oppganger. Den blokktillitsvalgte skriver seg på lista, og sender en e-post til myrer.borettslag@gmail.com eller legger et brev i styret sin postkasse utenfor Kurveien 40, innen torsdag 27. april. E-posten/brevet må inneholde kontaktinfo til blokktillitsvalgte (navn, adresse, leil., tlf.nr. og e-postadresse). Eget infoskriv blir sendt til de blokktillitsvalgte. Blokktillitsvalgt har ansvar for å kalle inn til dugnad for sin blokk.

Generalforsamling
Onsdag 10. mai, kl. 18:00 på Kjelsås skole. Egen innkalling blir sendt sammen med årsberetning til alle beboere.

Lykke til med dugnad!

Med vennlig hilsen
Styret