Infoskriv november 2019

Husleieøkning
Styret varsler om at husleia økes i henhold til konsumprisindeksen med 2,0 % fra
01.01.2020.

Vaktmester
Styret minner om at vaktmester ikke vil være tilgjengelig på telefon eller mail utenom
normal arbeidstid. Er det krise må beboerne selv ringe de numrene som er hengt opp ved
oppslagstavla i hver oppgang. Ray Sandholm jobber også i år som vaktmester i vintersesongen 2019-20.

Tenning av julegran
Søndag 01.12 kl. 17:00 blir det tradisjonen tro tenning av julegranen ved flaggstangen. Styret serverer gløgg og pepperkaker. Velkommen!

Juletrefest
Styret inviterer til juletrefest lørdag 4. januar 2020. Invitasjon kommer!