Infoskriv november 2018

Husleieøkning
Styret varsler om at husleia økes i henhold til konsumprisindeksen med 3,4 % fra 01.01.2019.

Opprydding i fellesrom loft og kjeller
Oppstart mandag 10.12 kl. 09.00. Gjenstander som i utgangspunktet er lov til å oppbevare i fellesrom i kjeller og på loft må merkes tydelig med navn og leilighetsnummer. Alt annet blir kastet.

Kontantløst borettslag
Fra og med 01.01.2019 vil Myrer Borettslag være et kontantløst borettslag. Beboere må fra denne datoen forhåndsbetale påfyll av vaskerikort, nøkler og annet via lenker på hjemmesiden vår.

Betaling for lading av el-biler i egen garasje
Beboere som har søkt styret om å få lade el-bil i egen garasje, betaler inn én gang i året med oppstart 01.01.2019. Driftsleder sjekker forbruk, og sender melding til beboer om kostnader, som igjen vil få en lenke til betaling tilsendt på e-post eller SMS.

Strømuttak i egen bod
Styret har vedtatt å øke prisen til kr 40,– per måned fra 01.01.2019 for beboere med eget strømuttak i kjellerbod. Dette tillegget kommer på husleia.

Vedlikehold av vinduer og balkongdør
Vi oppfordrer beboerne til jevnlig vedlikehold av vinduer og balkongdør ved at mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. I balkongdøren må eventuelt smuss i dørbrems fjernes. Glider smøres med eksempelvis vaselin. Dette kan hjelpe dersom man opplever at vinduer/balkongdør går tregt.
Nye pakninger gjør at de nye vinduene kan oppleves som vanskeligere å lukke ved at vrideren er tung å bevege. Dette vil bli bedre etter hvert.

Vaktmester
Styret minner om at vaktmester ikke vil være tilgjengelig på telefon eller e-post utenom normal arbeidstid. Er det krise må beboerne selv ringe de numrene som er hengt opp ved oppslagstavla i hver oppgang. Ray Sandholm jobber også i år som vaktmester i vintersesongen 2018-19.

Tenning av julegran
Søndag 02.12 kl. 17.00 blir det tradisjonen tro tenning av julegranen ved flaggstanga. Styret serverer gløgg og pepperkaker. Velkommen!

Juletrefest
Styret inviterer til juletrefest lørdag 5. januar 2019. Invitasjon kommer!

Med ønsker om en riktig god jul og et godt nytt år!
Vennlig hilsen styret i Myrer Borettslag