Infoskriv november 2016

Infoskriv november 2016

Varsel om leieendring f.o.m. 01.01.2017
Felleskostnader øker med 5%, og leien for garasje og biloppstillingsplasser øker med 10%.

Invitasjon til julegrantenning søndag 27. november kl. 17:00
Søndag 27. november blir det tradisjonen tro julegrantenning ved flaggstangen borte ved Spar. Egen invitasjon blir hengt opp på tavlene i oppgangen.

Invitasjon til juletrefest lørdag 7. januar 2017 kl. 15:45 på Folkets Hus
Egen invitasjon kommer i postkassa, samt blir hengt opp på tavlene i oppgangen.

Status reklamasjon våtrom
Etter at fristen for å melde inn gikk ut 31. oktober har styret sendt over alle innmeldte saker til OBOS/AF for videre oppfølging. AF melder at de er godt i gang med utbedringsarbeidet. Det er viktig at andelseier ikke selv utbedrer for egen regning eventuelle mangler/feil som er meldt inn til OBOS/AF. Det som går inn under reklamasjon er det AF som har rett og plikt til å utbedre.

Måling av radon
Radonmåling må bestilles og bekostes av den enkelte beboer. Les mer på hjemmesida til Statens strålevern: http://www.nrpa.no/radon og sjekk din egen adresse på: http://geo.ngu.no/kart/radon/

Vinduer/balkongdører
Befaringen utført av OBOS Prosjekt den 7. september avdekket råte, dårlig isolering og sikkerhetsrisiko. I tillegg gjør vinduenes alder at det er utfordrende å få tak i tilstrekkelig med reservedeler, samtidig som tilstanden gjennomgående er for dårlig til at det er hensiktsmessig å gjøre vedlikehold fremfor utskiftning.

OBOS Prosjekt har derfor anbefalt borettslaget å gjøre en full utskiftning av våre vinduer og balkongdører. Styret har med bakgrunn i anbefalingen fra OBOS Prosjekt besluttet å arbeide frem et prosjektforslag til generalforsamling.

Ellers vil styret gjerne minne om følgende:

  • Ikke legg ut mat til fugler i borettslaget, da dette tiltrekker seg mus og rotter.
  • Det er lytt i borettslaget så vis derfor hensyn til naboene. Unngå unødvendig bråk og støy i trappeoppgangene, og husk at husordensreglene sier at det skal være ro mellom 22:00 og 06:00.
  • Har du klager på trappevasken så send e-post til styret på: myrer.borettslag@gmail.com
  • I fellesvaskeriene må det brukes hengelås med leilighetsnummer på for å reservere tid.

 
Med ønsker om en god førjulstid!
 
Med vennlig hilsen
Styret