Infoskriv mars 2017

Midlertidig stenging av lekeplassen
Lekeplassen vil være stengt fram til isen/snøen der har smeltet, og jord/gress har tørket tilstrekkelig opp. Det er viktig å begrense bruken av underlaget på lekeplassen i denne perioden for at vi skal få en fin og funksjonell gressplen utover våren og sommeren. Vi håper dette respekteres og at det ikke fører til for store ulemper for våre yngste beboere.

Nytt system for lysstyring
Vi er i gang med å skifte ut systemet for lysstyring i hele borettslaget. Det nye systemet vil være av typen astrour som tennes/slukkes etter lokal soloppgang/solnedgang. Alle lys i hele borettslaget vil således tennes og slukkes likt.

Vårsesongåpning av grillplassen
Grillen kan som sagt brukes hele året, og styret synes det er hyggelig at flere har benyttet seg av grillplassen også i vinter.

Lørdag den 8. april kl. 16 inviterer vi til vårsesongåpning av grillplassen. Ta med grillmat og drikke! Styret ordner med grillkull. Velkommen!


Styret ønsker å minne om følgende:

  • Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen den 10. mai, må være styret i hende senest 31. mars 2017. Det må gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen, og det må formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over. Forslag legges i styret sin postkasse i Kurveien 40, eller sendes på e-post til myrer.borettslag@gmail.com.
  • Ønsker du å motta infoskriv og annen nyttig informasjon på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vårhilsen fra
Styret