Endret: 28 nov 2018     Opprettet: 4 jun 2018

Infoskriv juni 2018

Vannkraner på utsiden av blokkene
Styret ønsker å minne om at det er vaktmester som har ansvaret for å åpne og lukke vannkranene på utsiden av blokkene hver vår og høst. Alle feil eller mangler på vannkranene skal meldes inn til vaktmester (driftsleder.myrerborettslag@gmail.com). Beboere har ikke lov til selv å reparere eller bytte ut deler.
Beboere kan kjøpe krannøkkel av vaktmester hver tirsdag mellom 07:00-09:00 på vaktmesterkontoret i Nordstjerneveien 11. Det er helt naturlig at det fortsetter å dryppe etter at kranen er skrudd igjen, da det tar litt tid å få ut det ekstra vannet. Da er det viktig å ikke fortsette å skru, for da kan kranen ryke.

Hold utgangs-, lofts- og kjellerdører lukket
I sommervarmen kan det være fristende å la utgangsdører og dører til kjeller eller loft stå oppe, men styret ønsker å minne om at disse skal holdes lukket, jamfør Husordensreglene. Dette er viktig for at ikke uvedkommende skal få tilgang til blokka. Styret er klar over at mange kjeller- og loftsdører er vanskelige å få helt igjen, og utskifting av disse står på planen over framtidige utbedringer.

Båndtvang
På borettslagets område er det båndtvang året rundt, jamfør Husordensreglene. Dette for å vise hensyn til andre beboere, og da spesielt barn. Se ellers regler for dyrehold i Husordensreglene.

Invitasjon til Sankthansfeiring
Lørdag 23. juni fra kl. 16:00 inviterer styret til Sanktansfeiring på grillplassen. Styret stiller med grillkull. Bruk av utegrillen er med forbehold om at det har kommet tilstrekkelig med nedbør. Ta med mat og drikke! Velkommen! 

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev. Da vil du motta infoskriv og annen informasjon på e-post.

Med ønsker om en riktig god sommer!
Vennlig hilsen styret i Myrer Borettslag