Infoskriv juni 2017

Invitasjon til Sankthansfeiring
Lørdag 24. juni fra kl. 16:00 inviterer styret til Sankthansfeiring på grillplassen. Styret stiller med grillkull. Ta med mat og drikke! Velkommen!

Grøntromskomité
Styret viser til årets Generalforsamling og vedtaket om å sette sammen en egen komité. Dette utvalget vil jobbe videre med grøntromsprosjektet. Ved sammensetningen av komitéen vil styret vektlegge representasjon fra flest mulig blokker/blokkområder. Nærmere retningslinjer vil komme. Interesserte bes melde seg til styret innen mandag 19. juni. Send navn og kontaktinfo på e-post til myrer.borettslag@gmail.com, eller legg et brev i styret sin postkasse utenfor Kurveien 40.

Styret ønsker å minne om følgende:

  • Husk at matfett ikke skal helles ut i vasken eller do, men kastes i de grønne matavfallsposene. La fettet stivne først og tørk bort restene med vanlig husholdningspapir.
  • Matavfallsposer og annet husholdningsavfall skal ikke kastes i de åpne søppelkassene som er plassert rundt omkring på borettslagets område

Riktig god sommer!

Med vennlig hilsen Styret