Infoskriv juni 2016

Styret vil gjerne minne om følgende:

  • Det er beboers eget ansvar å foreta innvendig vedlikehold på balkongen. Se eget informasjonsskriv om bruk og vedlikehold av balkongene på hjemmesida vår.
  • Ytre utgangsdør skal holdes lukket, også under oppussing. Dette for at ikke uvedkommende skal få tilgang til bygningen.
  • Ikke slipp inn uvedkommende som ringer på nede. Hvis det er fagfolk som må ha tilgang til leiligheten din, vil styret informere om dette i egne skriv til beboerne.
  • Ikke lek med flaggstanga. I løpet av kort tid vil de ødelagte hellene rundt flaggstanga bli reparert.
  • Husk at garantifristen fremdeles gjelder for våtromsprosjektet. Fristen utløper 1. februar 2017. Meld eventuelle saker direkte inn til styret.
  • Har du søkt og fått godkjent bytte av ildsted, så husk at det skal sendes inn rapport i etterkant, både til styret og Brann- og redningsetaten. Les mer på hjemmesida vår.
  • Kast KUN dopapir i toalettet. Uvedkommende ting kan forårsake tilstopping av avløpsrørene, noe som kan bli kostbart for borettslaget og ubehagelig for beboere.

I overgangen juni/juli og ca. tre uker framover, vil det være to store uteromsprosjekt som pågår parallelt:

  • Bygging av den første sosiale sonen på grøntområdet mellom Kurveien og Nordstjerneveien. Her vil det komme en platting med benker, bord og utegrill, samt en ny sandkasse med ”kattelokk”. Egne retningslinjer for bruk vil bli utarbeidet.
  • Den store lekeplassen vil også få en oppgradering. Tørkeburet forsvinner, og arealet vil bli innlemmet som en del av lekeplassen. Det vil dessuten komme nye apparater for litt større barn. Plankegjerdet ut mot parkeringsplassen vil bli rettet opp. Mens arbeidet pågår vil lekeplassen være avstengt.

MED ØNSKER OM EN RIKTIG GOD SOMMER!

Med vennlig hilsen

Styret