Infoskriv januar 2017

P-bevis for biloppstillingsplasser
Alle med biloppstillingsplass/ parkeringsplass må hente P-bevis på vaktmesterkontoret i Nordstjerneveien 11 innen 1. februar. Dette gjelder ikke de med garasjeplass!

Åpningstid: Hver tirsdag kl. 07-09.

P-bevisene er nummererte, så dobbeltsjekk hvilket nummer din plass har.

Avtale med parkeringsselskap
Styret har inngått en avtale med P-Service om håndheving av parkering i borettslaget. Denne gjelder fra 1. februar 2017.

Det vil bli satt opp skilt med tydelig merking av hvor det er parkering forbudt. Se eget skriv for parkeringsbestemmelser.

Avtalen vil evalueres fortløpende. Eventuelle kommentarer og tilbakemeldinger kan sendes til styret på myrer.borettslag@gmail.com.

Dårlig vanntrykk?
Hvis det er dårlig vanntrykk i leiligheten kan dette skyldes reduksjonsventilene i kjellerne. Dette har vaktmesteren oversikt over og følger eventuelt opp. Beboerne kan selv renske silen på kranene og vaske dusjhodet for å få bedre trykk i hver enkelt leilighet.

Ringeklokkeskilt
Vennligst ikke klistre over navnet på ringeklokka utenfor utgangsdøra. Kontakt vaktmester for nytt navneskilt. Dette er gratis for beboer.

Ødelagt porttelefon?
Beboer må selv erstatte porttelefonen hvis denne blir ødelagt. Vaktmesteren kan være behjelpelig med å videreformidle kontakt til elektriker. Styret vil oppdatere informasjonen på hjemmesida vår om hva som dekkes av borettslaget og hva hver enkelt andelseier har ansvaret for. 

Styret ønsker å minne om følgende:
Det er ikke lov å oppbevare noe i trappeoppgangene eller under trappa. Dette er viktig pga. brannsikkerhet og at trappeoppgangen er rømningsvei. Det vil bli satt opp skilt, og vaktmester vil flytte alt som eventuelt står i trappeoppgangene inn i fellesrommene i kjeller.

Søppelposer, pappesker osv. skal ikke plasseres ved siden av søppelbrønnene.

Husk ny e-postadresse til vaktmester: driftsleder.myrerborettslag@gmail.com


Fortsatt god vinter!

Med vennlig hilsen
Styret