Infoskriv februar 2017

P-Service og parkering
NB! Styret vil gjerne minne om at parkeringsbestemmelsene gjelder kun på borettslagets område, og ikke på de offentlige veiene som går gjennom borettslaget vårt, dvs. at gateparkering er tillatt som før. P-Service har nå startet opp med kontroll. Eventuelle feilaktige ilagte bøter vil styret ha myndighet til å annullere. Parkeringsbestemmelsene vil evalueres fortløpende. Eventuelle innspill kan sendes til styret på myrer.borettslag@gmail.com eller legges i styret sin postkasse utenfor Kurveien 40.

Ved salg/overføring av leilighet, må de som leier garasje (garasjelag 3) eller parkeringsplass sende inn oppsigelse til vaktmester. Se ellers praktisk info om leie av garasje og parkeringsplass.

Abonnere på nyhetsbrev på hjemmesida?
For de som ønsker er det mulig å abonnere på nyhetsbrev på e-post. Dette vil i første omgang være identisk med infoskrivene som legges i postkassene til hver enkelt. Hvis det viser seg å bli stor interesse for nyhetsbrevene, vil styret vurdere å inkludere annen nyttig info.

Abonner på nyhetsbrev her

Styret ønsker å minne om følgende:

  • Vennligst ikke legg ut mat til fugler eller andre dyr, da dette tiltrekker seg skadedyr.
  • Søppelposer, pappesker osv. skal ikke plasseres ved siden av søppelbrønnene. Det er fremdeles noen utfordringer med søppeltømmingen, men vaktmester rapporterer fortløpende til Renovasjonsetaten ved utelatt tømming.
  • Vennligst pass på at kjellerdørene inn til fellesrommene ikke står åpne. Hvis uvedkommende kommer seg inn i fellesrommene, får de tilgang til to oppganger.

Fortsatt god vinter!

Med vennlig hilsen
Styret