Infoskriv desember 2016

Ny e-postadresse til driftsleder
Atle Grønmyr har fått ny e-postadresse: driftsleder.myrerborettslag@gmail.com

Endring av navnskilt på postkasse
Ved innflytting dekker borettslaget nytt postkasseskilt. Hvis beboer ønsker å endre navn på skiltet senere, må dette betales av andelseieren selv: 250,- NOK. Send en e-post til driftsleder.myrerborettslag@gmail.com

Endring av navnskilt på ringeklokke
Send en e-post til driftsleder.myrerborettslag@gmail.com

Fjerning av tørkebur
Vaktmesterne er i full gang med å fjerne tørkeburene. De frigjorte områdene blir en del av grøntromsprosjektet, og styret ser på mulige løsninger.

P-bevis for biloppstillingsplasser
NB! Alle med biloppstillingsplass/parkeringsplass må hente P-bevis på vaktmesterkontoret i Nordstjerneveien 11. Åpningstid: Hver tirsdag kl. 07-09. Dette gjelder ikke de med garasjeplass! Frist for henting av P-bevis er 31.01.2017.

Kasting av juletrær
Renovasjonsetaten kjører egne ruter på nyåret og henter gamle juletrær.
Tidspunkt: Onsdag 11. januar 2017
Oppsamlingspunkt: Kurveien 29-35 v/avfallscontainer
Se ellers http://juletre.blimedrundt.no/ for andre hentepunkt på Kjelsås.

Styret ønsker å minne om følgende:

  • Beboerne må selv rense sluk på badet. Se instruks fra AF, som også ligger på hjemmesida vår under Praktisk info og Våtrom.
  • Det er ikke lov å oppbevare noe i trappeoppgangene eller under trappa. Dette er viktig pga. brannsikkerhet og at trappeoppgangen er rømningsvei. Det vil bli satt opp skilt, og vaktmester vil flytte alt som eventuelt står i trappeoppgangene inn i fellesrommene i kjeller.
  • Søppelposer, pappesker osv. skal ikke plasseres ved siden av søppelbrønnene.
  • Husk juletrefesten lørdag 7. januar 2017. Send påmelding til myrer.borettslag@gmail.com.

 
Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!
 
Med vennlig hilsen
Styret