Infoskriv august 2020

Gjennomføring av årets generalforsamling del 2
På den digitale generalforsamlingen i mai, ble årsregnskap og årsrapport for 2019, samt fastsettelse av styrehonorar behandlet. På del 2 av generalforsamlingen vil det være innkomne forslag og valg av styre som blir behandlet. Fristen for innkomne forslag var den 17. april.

På grunn av situasjonen med koronaviruset vil også del 2 av generalforsamlingen gjennomføres digitalt, men for de som ønsker er det mulig å stemme på papir. Slik situasjonen er i dag mener styret det ikke er forsvarlig å gjennomføre del 2 av generalforsamlingen som et fysisk møte. Generalforsamling del 2 vil ha planlagt oppstart primo oktober. Nærmere informasjon kommer.

Brannvernrunde
Årets brannvernrunde gjennomføres i begynnelsen av september. Norsk Brannvern henger opp lapper på alle utgangsdører med dato for kontrollrunde for hver enkelt oppgang. Det vil også bli en oppsamlingsrunde for de som ikke var hjemme den oppsatte datoen. Vi ber alle beboere bestrebe seg på å være tilgjengelige for kontrollrunden, da det er viktig å bl.a. få byttet batterier i røykvarslerne i leilighetene.

Åpningstider komprimatoren
Komprimatoren er åpen fra kl. 18:00-19:00 på følgende datoer:

  • 27. august
  • 8. september
  • 22. september

Se www.myrerborettslag.no for oppdaterte åpningstider.
Vi ber beboere om å holde god avstand til vaktmester og andre som eventuelt står i kø.

Registrer deg på VIBBO
Vi minner om at Vibbo.no, den nye beboerportalen fra OBOS, er åpen for registrering. Gå til vibbo.no og logg inn med telefonnummeret ditt så snart som mulig. Huk av for samtykke til digital kommunikasjon, og at vi kan sende deg varsler på e-post og SMS.

Under den pågående krisen er det viktigere enn noensinne at styret kan nå frem til alle som bor her med viktig informasjon.

Takk for at du hjelper oss å holde deg informert!

Grøntområder i borettslaget
Nå er både bærbusker og de siste frukttrærne på plass i borettslaget. Vi oppfordrer alle til å høste og benytte seg av disse fellesgodene. Det neste som skal plantes er blomsterengen, som i første omgang blir et prøveprosjekt.

Hagelaget har som tidligere nevnt ansvar for dyrkekassene eller pallekarmene. Området hvor det er lov å ha pallekarm er ved Myrer Kanvas barnehage. De som i dag har egen pallekarm bak blokkene i Kurveien 37-47 eller et annet sted, må melde seg inn i Hagelaget og flytte pallekarmen til dyrkeområdet ved barnehagen. Hagelaget, medlemmer av den opprinnelige grøntromskomitéen og styret har hatt et møte, og er enige om at mandatet gitt til grøntromskomitéen på generalforsamlingen i 2018, vil bli ivaretatt av Hagelaget. Enten du ønsker å ha egen dyrkekasse eller vil være med og se på mulige grøntrømsprosjekter i borettslaget, ta kontakt med styreleder i Hagelaget Elyzabeth Wild, på tlf. 908 78 157 eller e-post elyzabethwild@gmail.com.

Vi minner om at det er båndtvang hele året på borettslagets område. Husk også å ta med hundeposer når du lufter hunden din. Det er verken kjekt for barn som leker eller vaktmester som klipper å tråkke oppi hundebæsj.

Garasjelag 1
Garasjelag 1 administreres ikke av borettslaget. Det er hengt opp lapper med viktig informasjon på alle garasjedørene i Garasjelag 1. Hvis du ikke har fått lapp, ta kontakt med det nye styret: myrergarasjelag1@gmail.com

Utgangsdørene skal være lukket
Styret har fått tilbakemeldinger på at flere oppganger er plaget med at f.eks. katter kommer seg inn utgangsdøra og blir værende i trappeoppgangene og under trappa. Vi minner om at utgangsdørene og kjellervinduene skal holdes lukket. Dette er både for å hindre at rotter og andre skadedyr kommer seg inn i kjellerne, men også for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til blokkene.
 
Med ønsker om en riktig god sensommer!
Ta vare på hverandre, vis hensyn, hold avstand, men fortsett å si hei til naboene dine!pplæring