Infoskriv april 2019

KOMPRIMATOR
Borettslaget har gått til innkjøp av en komprimator (avfallspresse) og avvikler ordningen med å sette ut konteinere i borettslaget. Komprimatoren står ved vaktmesterens garasje bak Kurveien 37-43, og vil betjenes av vaktmester på oppsatte tidspunkt gjennom hele året. Tidspunkter publiseres på våre nettsider i løpet av kort tid.

Vi har valgt å avvikle ordningen med å sette ut konteinere fordi det hvert år blir kastet svært mye avfall som ikke er tillatt. I tillegg benyttes konteinerne av tilkjørende som ikke bor i borettslaget. Begge disse overtredelsene innebærer store ekstrakostnader for borettslaget. Tilbudet med egen komprimator vil således være kostnadsbesparende på sikt, og gi beboerne et bedre og mer fleksibelt tilbud.

Vi minner også om at vi på Kjelsås har en stor og fin gjenbruksstasjon i nærheten.

BEPLANTNING OG DUGNADSPENGER 
Styret har valgt å gå tilbake på tidligere beslutning om at det ikke skal være tillatt å sette ut egne
krukker foran inngangene.

De oppgangene som ønsker å plante selv står fritt til å gjøre dette. Planter og krukker
bekostes av beboerne selv. Det er fint om man prøver å begrense antall krukker (maks 3) og
sørger for at de ikke er til hinder for normal ferdsel.

I de oppgangene der beboerne ikke har satt ut krukker og plantet i disse innen 1. juni, vil
borettslaget ordne med krukke og planter.

Styret presiserer at alle som ønsker å arrangere dugnad står fritt til å gjøre dette. Selv om
styret ikke lenger vil dele ut penger og holde oversikt over blokktillitsvalgte, ser vi svært
positivt på beboere som ønsker å bidra.

BLOKKTILLITSVALGT
Da det ikke gjenstår arbeid av betydning for en eventuell dugnad vil også ordningen med blokktillitsvalgt avvikles. 

FELLESAREALER
Vi opplever til stadighet at en del beboere ikke respekterer reglene for fellesarealene. Mange setter fra seg møbler, søppel og annet som ikke hører hjemme der. I mange blokker skaper det vanskeligheter for beboere og svekker brannsikkerheten.

BALKONGDØR
Vi minner om at låsepunktene på balkongdøren må smøres jevnlig. Dersom dette ikke gjøres kan den bli vanskelig å lukke.

Vennlig vårhilsen fra
Styret i Myrer Borettslag