Bytte av låssystem i borettslaget

Styret har besluttet å bytte låssystem i borettslaget. Dette innebærer at alle låssylindere i utgangsdører, kjeller- og loftsdører byttes ut, og at alle beboere får utdelt nye nøkler.

BAKGRUNN FOR BYTTE AV LÅSSYSTEM
Eksisterende låssystem er svært gammelt (ca. 40 år) og er utdatert for lenge siden. I løpet av låssystemets levetid har et stort antall nøkler naturlig nok kommet på avveie, noe som innebærer en sikkerhetsrisiko. I tillegg er kostnadene ved å produsere nøkler og å bytte gamle låssylindere i eksisterende system uforholdsmessig høye på grunn av at systemet er utdatert.

Styret har vært igjennom en lang og grundig prosess der ulike systemer og leverandører har blitt vurdert. Valget falt til slutt på ILOQ låssystem, da dette ble vurdert som svært funksjonelt og prisgunstig.

OM ILOQ LÅSSYSTEM
ILOQ låssystem baserer seg på digitale nøkler og er utviklet i Finland og testet 11 år i det Nordiske markedet. Den sterkt krypterte, digitale iLOQ-nøkkelen har ingen mekanisk sliping som kan kopieres. Låsesystemet fra ILOQ vil fjerne problemet med nøkler på avveie, da nøkler som blir borte kan sperres fra systemet (forutsatt at man melder fra til vaktmester).

Du kan lese mer om systemet på iloq.no

Vi vil foreta utskiftingen i to puljer og det er viktig at man henter nye nøkler før nye låssylindere monteres i din oppgang. Det utleveres tre nøkler til hver leilighet. Nøklene vil ha forskjellige farger, slik at man enklere kan melde fra om hvilken nøkkel som skal sperres og erstattes ved tap av nøkkel. Dersom man trenger flere nøkler kan dette bestilles av vaktmester for kr 400,- per nøkkel.

Nye nøkler utdeles på vaktmesterens kontor i Nordstjerneveien 11

FØRSTE PULJE - LÅSER BYTTES 20. JANUAR.

Myrerveien 15, 17, 19, 21, 23, 25

Nordstjerneveien 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Kurveien 34, 36, 38, 40, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Beboere på disse adressene må hente nye nøkler på en av følgende tidspunkter:

  • Søndag 12. januar kl. 12-14
  • Tirsdag 14. januar kl. 07-11
  • Torsdag 16. januar kl. 18-21

ANDRE PULJE - LÅSER BYTTES 27. JANUAR

Kurveien 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Fallanveien 29, 31, 33, 35

Myrerskogveien 15, 26, 28

Beboere på disse adressene må hente nye nøkler på en av følgende tidspunkter:

  • Søndag 19. januar kl. 12-14
  • Tirsdag 21. januar kl. 07-11
  • Torsdag 23. januar kl. 18-21

 

Vennlig hilsen
Styret i Myrer Borettslag