Informasjon om valg av tillitsvalgte

I tidsrommet 5.-13. oktober vil det avholdes en ekstraordinær digital generalforsamling i Myrer Borettslag.

I den digitale løsningen vil det ikke være mulig å komme med benkeforslag. Kandidatene vil heller ikke kunne presentere seg på vanlig måte som om det hadde vært et fysisk møte. Styret vil derfor sende ut en kort presentasjon av hver enkelt kandidat i forkant av generalforsamlingen. Hvis noen ønsker å stille til valg, må dette gjøres skriftlig til styret innen 14. september. Skriv noen ord om deg selv og hvilken rolle du ønsker å stille til.

Valg av tillitsvalgte
Følgende styreroller står på valg:

  • Styreleder for 2 år
  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • 1 styremedlem for 1 år
  • 2 varamedlemmer for 1 år
  • Delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
  • Valgkomité for 1 år

 
VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:
A. Som leder foreslås:
Navn: Anne Brobakken
Adresse: Nordstjerneveien 19
E-postadresse: anbrobak@gmail.com

B. Styremedlemmer som ikke er på valg:
Navn: Casper Kongstein
Adresse: Grindbråtan 19D
E-postadresse: casper.kongstein@gmail.com

Navn: Lars Årdal (ønsker å trekke seg)
Adresse: Nordstjerneveien 13                                

Som styremedlemmer foreslås:
Navn: Stig Flø
Adresse: Kurveien 31
E-postadresse: stiflo@online.no

Navn: Mari Sandvold
Adresse: Kurveien 37
E-postadresse: mari.sandvold@gmail.com           

Navn: Helle Dahlerud  (erstatter Lars)   
Adresse: Kurveien 43
E-postadresse: h_dahlerud@hotmail.com
 
C. Som varamedlemmer foreslås:
Navn: Marianne Grønmyr
Adresse: Kurveien 40
E-postadresse: mgr@justervesenet.no

Navn: Anita Schei
Adresse: Fallanveien 31
 
D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås:
Navn: Anne Brobakken
Adresse: Nordstjerneveien 19

Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås:
Navn: Casper Kongstein
Adresse: Grindbråtan 19D
 
E. Som valgkomité foreslås:
Navn: Vibeke Heiberg
Adresse: Kurveien 32
E-postadresse: vibekeheiberg@outlook.com

Navn: Thomas Christiansen
Adresse: Kurveien 47
E-postadresse: thomas.christiansen@fuchs-oil.com

Navn: Henrik Salvesen
Adresse: Kurveien 47