Gjennomføring av årets generalforsamling blir digital

Det som behandles er årsregnskap og årsrapport for 2019, samt fastsettelse av styrehonorar.

Styret ser at det ikke vil være optimalt å gjennomføre en presentasjon av nye kandidater til styret, ei heller gå gjennom og diskutere innkomne forslag på et digitalt møte. Vi ønsker heller ikke å ekskludere de andelseierne som ikke er digitale. Valg av tillitsvalgte og innkomne forslag vil derfor, etter samråd med OBOS, bli utsatt til en fysisk ekstraordinær generalforsamling kan gjennomføres til høsten.

Den digitale generalforsamlingen avholdes i perioden 25. mai til 2. juni, og vil være åpen for avstemming i denne perioden. SMS med link til møtet sendes ut den 25. mai når møtet åpnes kl. 9.00.